מנוף חשמלי HC

פרטי המוצר

מנוף חשמלי HC

תכונות המוצר מנוף חשמלי HC

1. נוח ובטוח לשימוש.

2 עם אולטרה גדולה די נוחה להנפה גובה ומשקל

3 כפול והרמה, מהירות, מהירות כפולה פועל. מהר ולאט מהירות היחס הוא 1:3, 1:4, 1:10

4 והרמה, מנגנון עם מערכת בלימה כפולה

5. עם התקן מתג בטיחות

6. עם המכשיר מרווח כפול

7. יש מתקן תצוגה דיגיטלית מאוד

8. עם המכשיר עוגן חשמלי

ש״י לשלוט ע י שלט שליטה ידנית.

קירה