עגורן פיגום וברוחב יחיד עם וו לפרויקט

פרטי המוצר

עגורן פיגום וברוחב יחיד עם וו לפרויקט

מצב יישום:

מנופי גנטרי וברוחב יחיד עם וו לפרויקט זמינים עבור שירות כלליים כגון טעינת, הרמת, העברת העבודה באתרי הבנייה של הכביש המהיר, גשר, תחנת הכוח, ועוד.

הזמנת הודעה:

זה מורכב מארבעה חלקים עיקריים, בשם מבנה פלדה, מנגנון נודד, את אותה עגלה וציוד חשמלי. כל הפרקים של המנוף נשלטים של הבקתה. צורות תוף כבל או קו החשמלית תהיה נבחרת כדי להיות מנוצל כמו המסלול מנצחים, המוצע בצו על ידי הרוכש. מקס וערך מינימום של טמפרטורת הסביבה, הסוג של אספקת החשמל, המתח ונתונים אחרים יהיה להיות המוצע על ידי המשתמש בעת מילוי טופס ההזמנה.

קירה