קריין הואנחבטו נייח

קריין הואנחבטו נייח
פרטי המוצר

קריין הואנחבטו נייח

1 מערכת שיווי משקל בקרה חשמלי מוחל למנוע עומס של מיתוג ולהרים מנגנון, כתוצאה מכך, ניתן להפחית את שיעור הפסקת.

2 4 בר מנגנון הצמדה ממוטבת תוכנות dynamics, בטח, בתנועה אופקית של עומס, הבטיחו, הזווית שידור הוא גדל, הזווית לחץ מופחת, בעזרת הכננת, המעלית שירות של 4 בר הצמדה מנגנון הוא גדל.

3. את בטח. משקל נייד מאומץ כך בהפעלה, מהרגע מדאיגה הנגרמת על ידי עומס ממוזער ואת חיי השירות של תמיכה המסתובבת גדל.


קירה