Yz ימאהה דגם היציקה CRA

פרטי המוצר

Yz ימאהה דגם היציקה קריין

המנוף יציקה ציוד פלדה היתוך הייצור הראשי, מצקת עגורים משמשים כדי להזיז פלדה או ברזל בנות ב פלדה סדנת ההיתוך עם טמפרטורה גבוהה והרבה אבק.

המבנה הכללי של קריין היציקה יש את הטפסים הבאים:

1. שני-וברוחב ויש שני-רכבת

2.four-וברוחב ויש ארבע-רכבת

3. ארבע-וברוחב 6-רכבת, ועוד.

קירה