אידה חשמלי חד-קרן גשר קריין

פרטי המוצר

עגורן גשר חד-קרן אור חשמלי LD

מוצר זה משמש מפעלים, מחסנים, מניות גשמי כדי להרים את הסחורה. אסור להשתמש ציוד דליקים, חומר נפץ או corrosives הסביבה. מוצר זה יש שתי שיטות מבצעיות, הקרקע או חדר מבצעית אשר פתוח ומודל סגורה, ניתן להתקין על השמאלי או הימני בהתאם למצב מעשית. כיוון הזנת השער יש שני טפסים, בצד הדרך ומסתיים על מנת לספק הבחירה של המשתמשים בתנאים שונים.

קירה