עגורן גשר אלקטרומגנטית עם מנשא קרן

פרטי המוצר

עגורן גשר אלקטרומגנטית עם מנשא קרן

עגורן גשר אלקטרומגנטית יש החלקים: תיבת בצע-גשר, קריין נסיעה המערכת החשמלית, ציוד חשמלי, צ'אק אלקטרומגנטית.

כושר הרמה כולל כובד משקלו של צ'אק אלקטרומגנטית.

קירה